2013

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 ΨΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΦΩΤΕΙΝΟΥ Υπέρ χωριού Πλάτης Λασιθίου.  […]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟ […]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  2013   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ […]