ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

 

 

Το κληροδότημα ΚΩΝΣΤ.ΦΩΤΕΙΝΟΥ , υπέρ  του χωριού  Πλάτης , τοπ. κοινότητας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου , μετά από την απόφαση των εκτελεστών της  διαθήκης  νο 32/2023 επαναπροκηρύσσει την οικονομική ενίσχυση χρόνια ανιάτων, ορφανών και αναξιοπαθούντων δημοτών μόνιμων κατοίκων του χωριού εφ΄ όσονδεν λαμβάνουν  επαρκή βοήθεια από άλλο φορέα, για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων  προβλημάτων  υγείας ,για  την  εφάπαξ  ενίσχυση νέων ζευγαριών  που  τέλεσαν το γάμο  τους  κατά  τον προηγούμενο  χρόνο και  παραμένουν δημότες  και μόνιμοι κάτοικοι του  χωριού και για την  εφάπαξ  ενίσχυση  κάθε  μητέρας  , δημότισσας  μόνιμης  κατοίκου  του  χωριού ,  για κάθε παιδί της  από  το τρίτο και  πάνω, το ποσό  που πρόκειται  να διατεθεί ανέρχεται περίπου στο 10% του καθαρού  εισοδήματος  του  κληροδοτήματος και το οποίο  δε θα υπερβαίνει τις  6.000,00 ( έξι χιλιάδες ) ευρώ και το οποίο θα αφορά  4 υποψηφίους ασθενείς  και με ποσό  1.500,00 (χίλια πεντακόσια) ευρώ έκαστος .Το ποσό  που δεν θα διατεθεί θα παραμείνει για  τυχόν έκτακτη ενίσχυση.

 

Για τους  εκτελεστές της διαθήκης

 

Εμμ. Λαδομένος

 

 

Ειρ.Βελεντάκη

 

 

Απόφαση εξουσιοδότησης  32/2023