ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

 

 

 

Το κληροδότημα ΚΩΝΣΤ.ΦΩΤΕΙΝΟΥ , υπέρ  του χωριού  Πλάτης , τοπ. κοινότητας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου , μετά από την απόφαση των εκτελεστών της  διαθήκης  νο 19/2020 προκηρύσσει την οικονομική ενίσχυση στους χρόνια ανίατους  και αναξιοπαθούντες δημότες μόνιμους κατοίκους του χωριού  ή καταγόμενοι από το παραπάνω χωριό για την αντιμετώπιση δαπανών σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Το ποσό που πρόκειται να διατεθεί ανέρχεται περίπου στο 10% του καθαρού εισοδήματος του κληροδοτήματος και το οποίο δε θα υπερβαίνει τις 6.000  ευρώ το οποίο θα αφορά 4 υποψηφίους ασθενείς και με ποσό 1.500,00 ευρώ έκαστος.

 

 

 

 

Για τους  εκτελεστές της διαθήκης

 

Εμμ. Λαδομένος

 

 

Ειρ.Βελεντάκη

 

 

Απόφαση εξουσιοδότησης  19/2021