ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ.ΦΩΤΕΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Το κληροδότημα K.φωτεινού προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τρεις (3) προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού και μια (1) μεταπτυχιακή και καλεί τους καταγόμενους από Πλάτη Λασιθίου δικαιούχους του φοιτητές να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους εντός (45) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και την ανάρτηση της πλήρης προκήρυξης στην ιστοσελίδα του.

www.idryma-foteinou.gr

Επίσης προκηρύσσει για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 επτά (7) προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού και μια (1) μεταπτυχιακή και καλεί τους καταγόμενους από Πλάτη Λασιθίου δικαιούχους φοιτητές να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους εντός (45) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και την ανάρτηση της πλήρους προκήρυξης στην ιδία ιστοσελίδα του.

www.idryma-foteinou.gr

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του κληροδοτήματος Διός 10 στο Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. 2810 240874 και 6937997387

Οι εκτελεστές της διαθήκης