ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  2013

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

 

                                               

ΓΕΝΙΚΑ

 

Στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνονται τα έσοδα που προέκυψαν το 2013 από την ακίνητη περιουσία του κληροδοτήματος, μεταξύ των οδών: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 51α, οδός Ραφτοπούλου 1 και οδός Διός 10, καθώς και το σύνολο των εξόδων της περιουσίας, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Το κατάστημα  (Κ-1) νοικιάστηκε με την δημοπρασία της 5-12-2010 στην Γ. ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ  Α.Ε. αντί 3.000€ τον μήνα. Αύξηση θα έπρεπε να δοθεί  βάση της μίσθωσης την   1-1-2013. Αρνήθηκε να την πληρώσει λόγω οικονομικής συγκυρίας αν και ήταν 1,70%.  Αντίθετα άφησε χρέος για το 2014, 12.432,0€

Το κατάστημα Κ-2+3 μισθώθηκε από 16-3-2012 στα Σ/Μ ΒΑΖΑΑΡ αντί 4.200€ αλλά το ενοίκιο του ελαττώθηκε από 1-2-2013, μετά από σχετική έγκριση στα 4.000€

Το κατάστημα Κ-4,  που ήταν κενό από το 2010, νοικιάστηκε από 1-8-2013 αντί 1200€. Έχει εκδοθεί εντολή κατάσχεσης κατά του προηγούμενου ενοικιαστή για ποσό οφειλής από ενοίκια 21.545,64 πλέον τόκων και εκκρεμεί η απόφαση μετά από αίτηση του για ανακοπή στην οποία και δεν εμφανίστηκε. Αναμένεται η συνέχεια.

Ο ενοικιαστής του διαμερίσματος Α-4, έχει καταβάλει όλες τις οφειλές του, (περίπου 6.000€) μέχρι 31-12-2011 μετά από ελάττωση του ενοικίου του στα 481€  μετά από την προβλεπόμενη έγκριση. Δυστυχώς, 31-12-2012 το υπόλοιπο των οφειλών του έφθασε πάλι στα 1921,48€, ενώ στις 31-12-2013 η οφειλή του ανέρχεται στα 3.367,00€. Αν και υπάρχει έγκριση μείωσης του ενοικίου του κατά 10% και έχει επανειλημμένα ενοχληθεί σχετικά, και για τη νέα ανανέωση του συμβολαίου με την νέα τιμή, αν εξοφλήσει όμως τα παλιά, δεν ήλθε και συνεχίζει να πληρώνει, όσα πληρώνει,  με 481€, ενώ υπόσχεται να εξοφλήσει σύντομα.

Το Α-5  Το ενοίκιο των 500€ ελαττώθηκε  αναδρομικά από 13/9/2011 σε 450€  αρχικά, και τους δύο τελευταίους μήνες του έτους 2011 στα 400€ μετά από σχετική έγκριση και έτσι παραμένει μέχρι και σήμερα ενώ δεν έχει οφειλές.

Σχετικά με το διαμέρισμα  Α-6, μετά από το ατύχημα που είχε παλαιοτέρα, πλήρωσε ένα μεγάλο μέρος της οφειλής του αλλά στις 31-12-2013, οι οφειλές του ανήλθαν πάλι στις 2.656,30€

Τα δύο υπόγεια Υ-1 και Υ-2, που ενοικιάζονταν πριν με το Κ-1, ενωμένα σε ένα και με το κλείσιμο της σκάλας με το  Κ-1 και  το άνοιγμα της διάβασης στο υπόγειο, διαμορφώθηκαν σε θέσεις στάθμευσης  με αρίθμηση από Ρ-15  έως και Ρ-26 σε συνέχεια  των ήδη υπαρχόντων από Ρ-1 έως Ρ-14, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ικανοποιητική ζήτηση ενοικίασης τους.   Η κατώτερη τιμή ενοικίασης χωρίς διαγωνισμό, είχε καθορισθεί από την εποπτεύουσα αρχή το ελάχιστο στα 81,6€ ανά μήνα το 2005, και για χρόνο ενοικίασης όχι πάνω του έτους, (Α.Ν.2039/1939. άρθρο 72 παρ.3).  Ενώ ήταν  ενοικιασμένες σχεδόν όλες (από τις αρχικά 14) από τα μέσα του 2008  με 100€ τον μήνα συμπεριλαμβανόμενων των κοινοχρήστων, δεχόμασταν προειδοποιήσεις και παρακλήσεις ενοικιαστών να το ελαττώσουμε αλλιώς θα φύγουν. Από 1-1-11 κάναμε νέα συμβόλαια (λόγω και της αύξησης των θέσεων) και τα ενοικιάζαμε με 90€.  Με την αύξηση της προκύψασας κρίσης ξενοικιάστηκαν σταδιακά οι μισές θέσεις. Έτσι αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να ζητήσουμε  έγκριση ελάττωσης της τιμής κάτω από την προηγούμενη των 81,6€, την λάβαμε τον Δεκέμβριο του 2011 και έκτοτε σταδιακά ελαττώνουμε την τιμή ανά θέση στα 75€ με τα κοινόχρηστα, και στην συνέχεια στα 55€. Παρά ταύτα το 2012 ήταν ενοικιασμένες κατά περιόδους ημερών ή μηνών,  ή στο σύνολο του έτους , οι επτά (7) από τις 26θέσεις.  Για το 2013η η ενοικίαση των παρκινγκ υστέρησε επίσης πολύ, λόγο της οικονομικής κρίσης παρά το ότι το ενοίκιο είναι πολύ φθηνό. κάτω και των 2,0€ την ημέρα. Έτσι νοικιάστηκαν για διάφορους χρόνους που φαίνονται παρακάτω στον συνημμένο πίνακα 2, οι 9 από τα 26, ενώ για μια θέση πληρώθηκε η εγγύηση για ενοικίαση από 1-1-2014. Υπάρχουν και στα παρκινγκ οφειλές διάφορων, που ανέρχονται στα 880€ όπως φαίνονται παρακάτω.

Σε όλα τα παλαιά συμβόλαια των καταστημάτων, το χαρτόσημο 3,6% βαρύνει τον ενοικιαστή εξ’ ολοκλήρου, και  καταβλήθηκε  με το ενοίκιο. Έτσι για τα καταστήματα, στον παρόντα απολογισμό, συμπεριλαμβάνεται το χαρτόσημο του 2013.    Αναφέρεται επίσης ότι σε όλα τα έσοδα γενικά, παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες είσπραξης.

Σε ότι αφορά τα έξοδα αναγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα 2, όπως αυτά προέκυψαν,  με βάση τις ανάγκες διοίκησης και συντήρησης της περιουσίας, τους οφειλόμενους φόρους, τους σκοπούς του διαθέτη όπως προκύπτουν από την νέα ερμηνεία της διαθήκης του   Εφ. Αθ. 7416/2007, αλλά και την υποχρέωση μας στην μνήμη του.

Παρακάτω αναφέρονται τα έξοδα ανά κεφάλαιο και όπου κρίνεται απαραίτητο δίνεται περαιτέρω  και η σχετική αιτιολογία.

Η περιουσία στα Χανιά βρίσκεται ακόμη σε δικαστική διεκδίκηση και δεν έχει εισοδήματα, ενώ κερδίστηκε  στο Εφετείο Χανίων  στο όνομα συγκληρονόμου μας, διαδικασία  που εμείς  υποστηρίζουμε οικονομικά μετά από σχετική έγκριση, κατά της προσφυγής του δημοσίου που δικάστηκε το Μάρτη του 2008. Στις 21-3-2012 δικάστηκε η προσφυγή του δημοσίου στον Α.Π, και κερδίστηκε με την απόφασή του 1202/2012, ενώ η στις 20-10-2011 ορισθείσα δικάσιμος της αγωγής του κληροδοτήματος και όλων των λοιπών συγκληρονόμων, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Χανίων κατά του δημοσίου και των γύρωθε καταπατητών, στηριζόμενη και στο προδεδικασμένο της συγκληρονόμου που στηρίζουμε, αναβλήθηκε λόγω απεργίας αλλά και άλλων λόγων για 21-3-2013. Η υπόθεση  δικάστηκε σε δύο δικάσιμες ημέρες, αλλά δυστυχώς την χάσαμε λόγω αοριστίας επειδή οι δικηγόροι μας, ανέφεραν ως ενάγοντα το Ίδρυμα Κ. Φωτεινού, ενώ έπρεπε να αναφέρουν ως ενάγοντες τους εκτελεστές της διαθήκης στην σχετική αγωγή.

Με βάση τα παραπάνω τα ποσά  του απολογισμού αναφέρονται παρακάτω.

 

 

ΕΣΟΔΑ

Ι.- ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

 

Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, φαίνονται αναλυτικά ανά ιδιοκτησία ή άλλη πηγή εσόδων στον συνημμένο πίνακα  1.   Στον ίδιο πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι εισπράξεις από οφειλές του 2012 ή παλαιότερες, και οι εναπομείνασες οφειλές για το επόμενο έτος  2014.

 

Α.- ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε σύνολα:

1.- Μισθώματα αστικών ακινήτων χρήσης  2013  ποσό 88.953,70€.      [το πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα (τζίρος) του κληροδοτήματος]

2.- Εγγυήσεις μισθωμάτων  3.930,00€

3,-  Εισπράχτηκε ποσό 3.247,20€ που αντιστοιχεί στο χαρτόσημο των καταστημάτων για όλο το χρόνο ενοικίασης τους.

Β.- ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

1.- Δεν διαθέτουμε.

Γ.- ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

1.- Εισπράχθηκαν τελικά 299,5€  για τις καταθέσεις ταμιευτηρίου. Στα ποσά που διαθέτουμε σε κατάθεση, το επιτόκιο ταμιευτηρίου κυμαίνεται από 0-0,5% αφού λόγω δυσκολιών στις εισπράξεις δεν έχουμε δυνατότητα προϋπολογισμού χρόνου για καταθέσεις προθεσμίας.

Δ.- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ

1.- Τα κληροδότημα δεν εκτελεί κάποια άλλη κερδοφόρα δραστηριότητα προς το παρόν τουλάχιστον.

Ε.- ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1.- Παρακρατήθηκε από διάφορες δαπάνες ποσό φόρου 20,0%, ίσον με 5.620,00€ για απόδοση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   102.050,4

ΙΙ.- ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ:

Α.- ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.- Εισπράχθηκαν 5.103,00€, για οφειλές παλαιοτέρων ετών.

2.- Εκκρεμεί η  οφειλή του Μιχ. Κασσαπάκη για το Κ4, ποσού 21.545,64€ πλέον τόκων, για τον οποίο επίσης εκκρεμούν δικαστικά μέτρα κατάσχεσης.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  107.153,70 €

 

ΙΙΙ.- ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ουδεμία μεταβολή έγινε.

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω:

-Το σύνολο των διαφόρων εσόδων 2013, ανήλθαν σε :            107.153,70€                             -Το περίσσευμα της προηγούμενης χρήσης 2012 ήταν:             64.065,48€

-Έτσι το γενικό σύνολο ΕΣΌΔΩΝ, χρήσης 2013  ήταν :          171.219,18€

 

ΕΞΟΔΑ

 

Ι.- ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ.:

Αναλυτική κατάσταση των εξόδων κατά είδος και κωδικό παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα 2. Παρακάτω αναφέρονται τα έξοδα κατά κεφάλαιο του απολογισμού.

 

Α.- ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.      49.693,87€

Β.- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ                                            776,03€

Γ.- ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ     2.357,28€

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κωδικός εμπλέκεται άμεσα με τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, κωδ.  ΙΑ9, από τον οποίο πληρώθηκε το ποσοστό του κληροδοτήματος για την επισκευή του αρμού των καταστημάτων, και είχαμε υπέρβαση λόγω της αδυναμίας συνεννόησης με ορισμένους συνιδιοκτήτες.

Δ.- ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΟΙ

Ανέρχονται για το 2013 στο ποσό των 42.252,6€, τα μισά από τα ακαθάριστα έσοδα του κληροδοτήματος. Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι του κωδικού ΙΑ2 που βεβαιώθηκαν το 2014.

Ε.- ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Διατέθηκαν 26.132,25€, εκ των οποίων τα 20.510,00€ σε υποτροφίες. Ο λόγος μειωμένης διάθεσης στους άλλους σκοπούς οφείλεται αφενός στα αναμενόμενα λίγα έσοδα το 2014 και αφετέρου στην υποχρέωση περίφραξης της περιουσίας στα Χανιά αν κερδιζόταν, που δυστυχώς πήγε παραπίσω και στην αμοιβή των δικηγόρων.

Ζ.- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΔΙΑΘΕΤΗ

Διατέθηκε το ποσό των 682,00€.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 121.894,03

 

 

ΙΙ.-  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ:

Α.- ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΊΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ:

Διατέθηκαν 1350,00€ για την αμοιβή της λογίστριας για το 2012. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση φόρου και ο Φ.Π.Α που βαρύνει την ίδια.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  2013 :                                                123.244,03€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

 

            Συνοψίζοντας τα παραπάνω, το σύνολο των πραγματοποιηθέντων  εσόδων και του υπόλοιπου 2012 ανέρχεται στο ποσό των :171.219,18€

Τα έξοδα είναι:  ………………………………        123.244,03€

Άρα ο Απολογισμός είναι πλεονασματικός κατά :              47.975,15€

 

 

 

Για τους εκτελεστές της διαθήκης.

 

 

 

Εμμ. Παπαχατζάκης.

Απόφαση εξ/σης 5/2014

 

 

 

Συνημμένο  στην απόφαση 5/2014.